Drodzy! Jeśli chcielibyście podarować swoim bliskim unikatowy i osobisty prezent, nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę. Miejcie na uwadze, że niepowtarzalne, ręcznie tworzone, bliskie sercu przedmioty wymagają czasu. ;)

REGULAMIN SKLEPU-STARY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU www.bialekdesignstudio.com

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.bialekdesignstudio.com. Operatorem sklepu jest firma “Bialek Design Studio Piotr Białek”. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
2. “Bialek Design Studio Piotr Białek” ma wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu internetowego i dalej będzie zwanym Sprzedawcą.
3. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA
1. Bialek Design Studio prowadzi sprzedaż produktów oferowanych w swoim sklepie za pośrednictwem sieci Internetowej.
2. Zamówienia można składać prze całą dobę,7 dni w tygodniu.
3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.
5. Złożenie zamówienia na www.bialekdesignstudio.com, www.facebook.com/bialekdesignstudio/ oraz drogą mailową bialekdesignstudio@gmail.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Informacje dotyczące produktów www.bialekdesignstudio.com, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
8. Towary (a zwłaszcza wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
a) każdy z produktów jest unikalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy tego samego modelu. Dotyczy to również poszczególnych elementów produktu (np. kamieni szlachetnych, pereł itd.) oraz wymiarów tych produktów,
b) Towary oferowane w serwisie www.bialekdesignstudio.com są różnych rozmiarów, a prezentowane zdjęcia produktów mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości towaru,
c) różnice w wyglądzie towarów wynikające z różnych ustawień sprzętu komputerowego klientów ( kolor towaru, proporcje produktu itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru.
d) Produkty są wykonane ręcznie, poprzez połączenie rożnych technik złotniczych z użyciem naturalnych surowców takich jak: kamienie szlachetne, minerały, bursztyny, perły. Materiały tego typu mogą zawierać naturalne inkluzje, rysy wchodzące w integralną cześć surowców w związku z czym cechy te nie mogą podlegać reklamacji. Wykorzystanie tych materiałów nie świadczy o istnieniu wad fizycznych Towaru.
8. Wszelkie informacje na temat działania serwisu www.bialekdesignstudio.com można uzyskać poprzez drogę e-mailową pod adresem: bialekdesignstudio@gmail.com

ZMIANY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji.
2.W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz www.bialekdesignstudio.com, chyba że Klient dokona wyboru innego towaru.
3.Zamówienie jest realizowane, gdy towar jest dostępny.

CENY
1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. W przypadku zamówień spersonalizowanych (biżuteria z rysunku dziecka), wycena jest dokonywana indywidualnie, na podstawie ustaleń przed realizacją. Białek Design Studio Piotr Białek ma prawo do własnej interpretacji rysunków dzieci, chyba, że Klient przed realizacją wyrazi  w formie pisemnej swoje preferencje.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego.
5. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.
6. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez sklep internetowy bialekdesignstudio.com.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia.
2. Wysyłka towarów jest możliwa za pośrednictwem firm przewozowych :
Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego przewoźnika i miejsca wysyłki (kraj).
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
1.Należność za towary zakupione w sklepie internetowym www.bialekdesignstudio.com można uregulować poprzez płatności online: PayPal podczas składania zamówienia, lub przelewem na konto mBank 63 1140 2004 0000 3702 4465 4129
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu,  zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
2.W przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunku sprzedawcy wpłaty ceny za Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawce przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU
1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (z wyłączeniem wyrobów na specjalne zamówienie klienta).
2. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.
3. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
4. Do przesyłki zwrotnej należy dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i podać dane kupującego oraz nr konta na który należy zwrócić pieniądze.
5. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata wraz z kosztem dostawy (do klienta) zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
6.Uwaga! Wyroby na specjalne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

REKLAMACJE PRODUKTÓW KUPIONYCH
1.Jeżeli po otrzymaniu produktu klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Koszt przesyłki pokrywa klient. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu paragon fiskalny, fakturę VAT. W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez Państwa wady.
2. SKLEP NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH PRZESYŁEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM.
3. Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do firmy Bialek Design Studio.
4. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych towar zostanie naprawiony na koszt firmy i odesłany do klienta.
5.Produkty nie powinny być zakladane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materialami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy). Wszelkie reklamacje zglaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktow, o ktorej mowa wyżej, jak rownież z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postepowania z Produktami, nie bedą rozpatrywane przez Sprzedawce.
6. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.
7. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

PRAWA AUTORSKIE
1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w serwisie www.bialekdesignstudio.com są własnością firmy Bialek Design Studio Piotr Białek administrującej sklepem internetowym.
2. Kopiowanie zdjęć, treści oraz wszelkich innych ilustracji graficznych zamieszczonych na stronie www.bialekdesignstudio.com jest bezwzględnie zabronione.
3. Zabrania się podmiotom gospodarczym z zewnątrz pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie www.bialekdesignstudio.com do celów marketingowych czy handlowych.
4. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Bialek Design Studio i podlegają ochronie praw autorskich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 20-01-2016.
2. Sklep Internetowy www.bialekdesignstudio.com zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na zamówienia realizowane przed zmianą regulaminu.
3. Zmiany obowiązują od chwili publikacji na stronie www.bialekdesignstudio.com.
4. We wszelkich sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres email: bialekdesignstudio@gmail.com

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie lub innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Zamknij (esc)

Zainteresowała Cię biżuteria z rysunku dziecka?

Prześlij mi swój rysunek i napisz jaka forma biżuterii Cię interesuje. Wycena nic nie kosztuje!

Wyślij rysunek do wyceny

Cookies

Używamy tzw. “cookies” do celów analitycznych, wyświetlania reklam i spersonalizowanych treści. Możesz zaakceptować je wszystkie lub skorzystać z możliwości zarządzania nimi za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujesz stosowanie plików cookies.Twoim administratorem danych jest Białek Design Studio Piotr Białek z siedzibą w Warszawie. Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

Koszyk

Koszyk jest pusty
Kup teraz